Начало

Актуално
Обръщение към родителите ПДФ Печат
Неделя, 15 Март 2020 17:15

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

Насърчавайте детето да бъде активно.

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 
ВАЖНО! ПДФ Печат
Неделя, 15 Март 2020 07:01

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването СУ „Иван Вазов“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.

Класните ръководители и учителите по различните учебни предмети ще Ви информират за начина на провеждане на обучението. Обучението ще е с начален час 9,00 часа, като се спазва съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.

Учителите ще използват електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител.

Ученици, учители и родители ще се учим заедно да оцеляваме в условията на криза в световен мащаб, което ще стане, само ако сме дисциплинирани и мотивирани да успеем!

Директорът, зам.-директорът и всички учители ще бъдем на разположение за всички възникнали въпроси.

Нека бъдем търпеливи и отговорни към децата ни!

Бъдете здрави!

Радостина Георгиева- директор

 
„Под игото“ ПДФ Печат
Сряда, 04 Март 2020 16:37

Живеем в града на Иван Вазов и неговият роден дом – музей е винаги на наше разположение, е изключителна възможност за всички нас – учители, ученици и граждани на Сопот, да обогатяваме познанията си за литературния и културния живот в страната, да присъстваме на срещи-разговори, представяния на книги, беседи, изложби, да водим дебати с български писатели, художници, историци.

На 27 февруари 2020г. в града ни гостуваше арх. Орлин Неделчев, превел и издал едно изключително издание с комикси по романа „Под игото” на Иван Вазов, по повод 50 години от първата публикация във вестник „L.Humanite(октомври 1969-март 1970г.) и 125 години от първото издание на романа (изд. „Т.Ф.Чипев,1894г.).Тази новоиздадена книжка е събрала 270 френски илюстрации, от които 168 комикса са нарисувани от френския художник Жак Наре, придружени с автентичния текст на „Под игото“ от Иван Вазов. Увлекателният разказ на съставителя, придружен с много снимки, провокира вниманието на шестокласниците от СУ „Иван Вазов“-Сопот и обогати познанията им за първия български роман. И всичко това, когато сме в подготовка за отбелязване на 170-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература, съвпадайки и с изучаването на романа в часовете по БЕЛ.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>