Home

Актуално
OCTOBER 2nd – The Interndtional Day of Smiles PDF Print
Friday, 02 October 2020 12:13

This day is celebrated every first Friday of October. The idea and proposal came from the American Harvey Ball, better known as the creator of the image "smiling face".

The students from  "Ivan Vazov" Secondary school marked it with the project "Smiles" and of course many smiles.

 
ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ“ИВАН ВАЗОВ“- ГР. СОПОТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 PDF Print
Monday, 14 September 2020 15:49

 

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ“ИВАН ВАЗОВ“- ГР. СОПОТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1. Използвайте само централния /5-11 клас/ и източен /1-4 клас/ вход при влизане и излизане от сградата на училището.

2. Носете лични предпазни средства (маски или шлемове). *

* Носенето на маска или шлем е задължително:

? в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, столова (освен при хранене) – за всички ученици;

? в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно техните родители.

3. Спазвайте висока лична хигиена ежедневно:

? Мийте ръцете си с течаща топла вода и сапун след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

Използвайте автоматичните дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в коридорите.

Правилно използвайте дезинфектанта за ръце. Той се нанася върху чисти ръце.

Избягвайте докосване на лице, нос, уста и очи.

4. Не се събирайте на групи и спазвайте необходимата дистанция.

5. Уведомете незабавно класен ръководител, учител или медицинското лице в училище при грипоподобни симптоми.

6. Проветрявайте често класната стая.

Препоръчителни мерки

1. Избягвайте безцелното излизане в общите помещения /санитарни възли, библиотека, коридори/.

2. Избягвайте контактите с лица, проявяващи грипоподобни симптоми.

3. Избягвайте докосването на чужди вещи в класната стая и в останалите помещения.

4. Не споделяйте храни и напитки.

5. Ограничете контактите си с много хора извън училище. 

Бъдете отговорни към собственото си здраве и към здравето на околните!

 

Last Updated on Monday, 14 September 2020 15:53
 
Откриване на учебната 2020-2021 год PDF Print
Monday, 14 September 2020 11:18

Уважаеми ученици и родители,

поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19 откриването на новата 2020-2021 година в Средно училище „Иван Вазов“, град Сопот ще се проведе на 15 септември 2020 год. по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и V клас

V клас – 9:00 ч. – откриване – централен вход, ул. „Ганчо попниколов“34

I клас и техните родители – 9:30 ч. – откриване - южен вход, двор на училището

2) за учениците от VI,VII, VІІІ, IX,X,XI клас ще се проведе час на класа с класните ръководители по класните стаи.

- Влизане до 8:55ч

3) за учениците от II, III, IV клас ще се проведе час на класа с класните ръководители по класните стаи.

- Влизане до 8:55ч. през южен вход

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>