Home

Актуално
Обръщение към родителите PDF Print
Sunday, 15 March 2020 17:15

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

Насърчавайте детето да бъде активно.

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 
ВАЖНО! PDF Print
Sunday, 15 March 2020 07:01

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването СУ „Иван Вазов“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.

Класните ръководители и учителите по различните учебни предмети ще Ви информират за начина на провеждане на обучението. Обучението ще е с начален час 9,00 часа, като се спазва съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.

Учителите ще използват електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител.

Ученици, учители и родители ще се учим заедно да оцеляваме в условията на криза в световен мащаб, което ще стане, само ако сме дисциплинирани и мотивирани да успеем!

Директорът, зам.-директорът и всички учители ще бъдем на разположение за всички възникнали въпроси.

Нека бъдем търпеливи и отговорни към децата ни!

Бъдете здрави!

Радостина Георгиева- директор

 
“Under the Yoke” PDF Print
Wednesday, 04 March 2020 16:37

We live in the city of Ivan Vazov and his home - a museum is always at our disposal, is an exceptional opportunity for all of us - teachers, students and citizens of Sopot, to enrich our knowledge of literary and cultural life in the country, to attend meetings, conversations, book presentations, talks, exhibitions, to have debates with Bulgarian writers, artists, historians. On February 27th, 2020. Arch. Orlin Nedelchev, translated and published an exclusive edition with comics on the novel "Under the Yoke" by Ivan Vazov, on the occasion of 50 years since the first publication in the newspaper "L.Humanite" (October 1969-March 1970) and 125 years since the first edition of novel (published by TF Chipev, 1894). This newly published book has collected 270 French illustrations, of which 168 comics were painted by the French artist Jacques Nare, accompanied by the authentic text of "Under the Yoke" by Ivan Vazov. The fascinating story of the compiler, accompanied by many photos, provoked the attention of the sixth-graders from "Ivan Vazov" Secondary School-Sopot and enriched their knowledge of the first Bulgarian novel. And all this when we are preparing to celebrate the 170th anniversary of the birth of the Patriarch of Bulgarian Literature, coinciding with the study of the novel in BEL classes.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>