Home

Актуално
ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ“ИВАН ВАЗОВ“- ГР. СОПОТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 PDF Print
Monday, 14 September 2020 15:49

 

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ“ИВАН ВАЗОВ“- ГР. СОПОТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1. Използвайте само централния /5-11 клас/ и източен /1-4 клас/ вход при влизане и излизане от сградата на училището.

2. Носете лични предпазни средства (маски или шлемове). *

* Носенето на маска или шлем е задължително:

? в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, столова (освен при хранене) – за всички ученици;

? в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респективно техните родители.

3. Спазвайте висока лична хигиена ежедневно:

? Мийте ръцете си с течаща топла вода и сапун след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне.

Използвайте автоматичните дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в коридорите.

Правилно използвайте дезинфектанта за ръце. Той се нанася върху чисти ръце.

Избягвайте докосване на лице, нос, уста и очи.

4. Не се събирайте на групи и спазвайте необходимата дистанция.

5. Уведомете незабавно класен ръководител, учител или медицинското лице в училище при грипоподобни симптоми.

6. Проветрявайте често класната стая.

Препоръчителни мерки

1. Избягвайте безцелното излизане в общите помещения /санитарни възли, библиотека, коридори/.

2. Избягвайте контактите с лица, проявяващи грипоподобни симптоми.

3. Избягвайте докосването на чужди вещи в класната стая и в останалите помещения.

4. Не споделяйте храни и напитки.

5. Ограничете контактите си с много хора извън училище. 

Бъдете отговорни към собственото си здраве и към здравето на околните!

 

Last Updated on Monday, 14 September 2020 15:53
 
Откриване на учебната 2020-2021 год PDF Print
Monday, 14 September 2020 11:18

Уважаеми ученици и родители,

поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19 откриването на новата 2020-2021 година в Средно училище „Иван Вазов“, град Сопот ще се проведе на 15 септември 2020 год. по следния начин:

1) официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от I и V клас

V клас – 9:00 ч. – откриване – централен вход, ул. „Ганчо попниколов“34

I клас и техните родители – 9:30 ч. – откриване - южен вход, двор на училището

2) за учениците от VI,VII, VІІІ, IX,X,XI клас ще се проведе час на класа с класните ръководители по класните стаи.

- Влизане до 8:55ч

3) за учениците от II, III, IV клас ще се проведе час на класа с класните ръководители по класните стаи.

- Влизане до 8:55ч. през южен вход

 
Готови ли сме за учебната година? PDF Print
Friday, 11 September 2020 14:20

12 идеи за родители в условията на Ковид криза

Last Updated on Friday, 11 September 2020 14:27
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>