Home

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”  ГР. СОПОТ

На основание чл.101б, ал.3 от ЗОП Ви изпращаме следното съобщение:

СОУ ”Иван Вазов” гр.Сопот е публикувало публична покана с предмет: Периодични доставки на закуска за учениците от І до ІV  клас и обяд за учениците от І до VІІІ клас от  СОУ ”Иван Вазов” гр. Сопот за учебната 2015/2016 година. на Портала за обществени поръчки под номер 9045354 от 31.08. 2015 г.

Радостина Георгиева

Директор на СОУ ”Иван Вазов” гр.Сопот

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Протокол от дейността на комисията Недков 1472
2 Изисквания на възложителя и указания към участниците Недков 1418
3 Публична покана Недков 1510
4 Справка за изплатени суми по Договор №04/16.09.2015 год. с фирма "Преслава" ЕООД Недков 1807