Home Средищно училище Teacher section Проекти Проект "Средищно училище"

Проект "Средищно училище" PDF Print E-mail
Written by Недков   
Thursday, 21 March 2013 11:41

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

/Изяви на ПИГ в СОУ"Иван Вазов" през учебната 2014-2015 год./

Last Updated on Wednesday, 17 June 2015 12:04