Начало ”NATURE DETECTIVES” - проект по програма „Еразъм+”

”NATURE DETECTIVES” - проект по програма „Еразъм+” ПДФ Печат
Четвъртък, 19 Ноември 2015 08:14

NATURE DETECTIVES” е поредният спечелен европейски проект по програма „Еразъм+” от СОУ „Иван Вазов”- Сопот. Партньорите в него са от: Пстрагова - Полша, Нове Замке - Словакия, Галанещ - Румъния, Будапеща - Унгария, Мадрид - Испания, Сарзана - Италия и Колора - Гърция. Целта на проекта е да засили интереса на учениците към баланса в природата и неблагоприятните последици  от нарушаването му. Фокусът е върху нетипичните растителни и животински видове в природните области на участниците и въздействието, които оказват върху околната среда. Включва разнообразни дейности в осемте държави, които подпомагат развитието на научни дейности в извънкласни форми, езиковите и компютърните умения на учениците и учителите. Резултатите от проекта в двегодишния период ще бъдат представяни и публикувани по различни начини: презентации, графики, изложби, уебсайтове, медии.

Последно променен на Четвъртък, 19 Ноември 2015 08:17