Home Кукерите от СОУ "Иван Вазов" танцуваха за здраве и плодородие

Кукерите от СОУ "Иван Вазов" танцуваха за здраве и плодородие PDF Print
Sunday, 27 December 2009 14:29

Кукерите от СОУ "Иван Вазов" танцуваха за здраве и плодородие
Written by Nelian Nedkov
Friday, 07 March 2008

2008-03-07По обичай, станал вече традиция и в СОУ „Иван Вазов”, днес танцуваха кукерите от хореографските паралелки на училището. Между Месни и Сирни Заговезни (Сирница) те танцуват по улиците и къщите, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни (символични) действия като оран, сеитба и други.

Кукерите наричани още бабугери или джамалари са българските карнавални фигури - мъже, предрешени като зверове или типични персонажи (бабата, дядото, царят, бирникът), винаги с маски на главите, често с чанове на пояса и с кожуси с козината навън.