Home Ученическо самоуправление

Ученическо самоуправление PDF Print
Tuesday, 10 May 2016 13:16

Денят на Европа - 9 май в СОУ ”Иван Вазов”, Сопот се проведе инициативата Ден на ученическото самоуправление. Ученици поеха ролята на директор и пом.- директор, на класните ръководители и библиотекаря. В рамките на Час на класа те организираха учебния процес, решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.


Учениците споделиха, че Денят на самоуправлението е много вълнуващ, интересен и полезен за тях. Той дава възможност да се поставят на мястото на своите преподаватели, да оценят усилията им за подготовката и провеждането на часа, за работата с учебната документация.


Last Updated on Tuesday, 10 May 2016 13:23