Home ПОМНИМ ДЕЛАТА ВИ!

ПОМНИМ ДЕЛАТА ВИ! PDF Print
Monday, 31 October 2016 11:37

На 26 октомври 2016 г. се проведе състезание, в което учениците от петите класове показаха, че помнят делата на предците си. С встъпителни слова за народните будители и светлия празник 1 ноември бе сложено началото. Състезанието протече в два кръга:

1. Познаваме ли великите българи?

2. Ключ към музиката.

Всеки отбор отговори на шест въпроса. Госпожа В.Ненкова, преподавател по история, госпожа Ралица Йорданова, преподавател по БЕЛ и господин Станев, преподавател по музика оцениха отговорите:

І-во място – 5а клас

ІІ-ро място – 5б клас

ІІІ-то място – 5в клас

Състезанието завърши с музикални  изпълнения на вокалната група в съпровод на господин Христов и господин Станев.

 

И трите пети класа показаха, че знаят и помнят делата на предците си и че обичат музиката.

Last Updated on Thursday, 03 November 2016 19:20