Home Предстои избор на ученик на годината

Предстои избор на ученик на годината PDF Print
Sunday, 27 December 2009 14:38

Предстои избор на ученик на годината
Written by Nelian Nedkov
Friday, 25 April 2008
2008-04-25

Предстои да бъде извършен избор и бъде връчена наградата “Ученик на годината” – І,ІІ и ІІІ степен.

Според статута на наградата аргументираните предложения се правят писмено от класните ръководители и се депозират след обсъждане в класовете.

В срок до 16.05.2008 година експертна комисия прави селекция на номинациите, за да може да представи своето предложение, включващо три номинации, на Педагогическия съвет на СОУ”Иван Вазов”. Изборът на учителите е явен, а мнозинството, с което трябва да се вземе решението – обикновено.

Експертната комисия вече е назначена със заповед на директора и тази година е в състав:

Председател: Нелиян Недков – пом.-директор по АСД

Членове:

1. Васил Петров Максимов – член на УН

2. Милена Вълкова Русева – член на УН

3. Татяна Димитрова Николова – учител по музика

4. Маргарита Крумова Гудева – учител по хореография

5. Пена Станева Николова – учител по изобр.изкуство

6. Цанимир Филипов Сакутов – ученик от VІа клас

7. Божанка Стоянова Стоянова – ученичка от Х клас

8. Мария Спирова Янева - ученичка от ХІ клас

Наградите ще бъдат връчени на изпращането на дванадесетокласниците - 22 май 2008 година.