Home Урок по „Гражданско образование“

Урок по „Гражданско образование“ PDF Print
Monday, 14 October 2019 10:22

На 9 октомври 2019г. учениците от горен курс на СУ „Иван Вазов“-Сопот проведоха час на класа с гост-лектор. Инспектор Дени Юнаков от Детска педагогическа стая при РУ на МВР, гр. Карлово ги запозна с правата и отговорностите на малолетни, непълнолетни и пълнолетни, според българското законодателство. Специално внимание отдели на Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Часът завърши с решаване на казуси. Учениците получиха образователни диплянки.