Home ВАЖНО!

ВАЖНО! PDF Print
Sunday, 15 March 2020 07:01

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването СУ „Иван Вазов“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.

Класните ръководители и учителите по различните учебни предмети ще Ви информират за начина на провеждане на обучението. Обучението ще е с начален час 9,00 часа, като се спазва съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.

Учителите ще използват електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител.

Ученици, учители и родители ще се учим заедно да оцеляваме в условията на криза в световен мащаб, което ще стане, само ако сме дисциплинирани и мотивирани да успеем!

Директорът, зам.-директорът и всички учители ще бъдем на разположение за всички възникнали въпроси.

Нека бъдем търпеливи и отговорни към децата ни!

Бъдете здрави!

Радостина Георгиева- директор