Home Въведение Богородично - Ден на християнското семейство

Въведение Богородично - Ден на християнското семейство PDF Print
Sunday, 27 December 2009 14:51

Въведение Богородично - Ден на християнското семейство
Written by Nelian Nedkov
Friday, 21 November 2008

2008-11-21

С тържество в библиотеката на СОУ "Иван Вазов" днес учениците от СИП Религия с ръководител Цветелина Тодорова отбелязаха християнския празник Въведение Богородично. Г-н Петър Берлиев запозна децата с историята на празника. Кратка програма изнесоха учениците от начален курс.

/вижте снимки в раздел Галерия/

Въведение Богородично – Ден на християнското семействоВ еврейския град Назарет живеели благочестивите Йоаким и Анна. Според законите Божии живеели те, но едно нещо ги правело нещастни. Вече били стари, а все още си нямали деца.Страдали и им било мъчно, че са самички.Всеки ден се молели Бог да ги дари с дете и обещавали да го посветят на Него. Бог чул молитвите им и ето,че след една година Анна родила момиче, което нарекли Мария. Голяма била радостта им. Всеки ден те благодарели на Бог за щастието, с което ги дарил. Отгледали детето с любов и много грижи. Научили малката Мария на скромност и почит към Бога.
Когато Мария станала на 3, родителите й решили,че е време да изпълнят обещанието си. Завели я в Йерусалимския храм, за да я посветят в служба на Бога. Мило и тържествено било въвеждането й. Мария била облечена в хубави бели дрехи, придружавали я нейните приятелки и родителите й. Пред вратите на храма тя била посрещната тържествено от първосвещеника. Той я благословил, хванал я за ръка и двамата влезли вътре. Тя сама възкачила високите стъпала до най-святото място– “Святая святих” .
Мария останала в храма. Времето минавало,а тя изучавала словото Божие, учела се на ръкоделие и се подготвяла да служи на Бога.

Въведение на Богородица в храма празнуваме на 21. ноември. Този ден е празник на Християнското семейство. На вярващите родители се припомнят задълженията към техните деца. Света Дева Мария се посочва като пример на всички деца – християнчета.