Home ДОСТОЙНИ ЗА ПРИМЕР!

ДОСТОЙНИ ЗА ПРИМЕР! PDF Print
Sunday, 27 December 2009 15:01

ДОСТОЙНИ ЗА ПРИМЕР!
Written by Nelian Nedkov
Monday, 30 March 2009

2009-03-30

На 30 март 2009г. комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Сопот обяви резултатите от първия етап на съревнованието “Клас с най-малко неизвинени отсъствия” и “Ученици без неизвинени отсъствия”.
Учениците от 11-а клас на СОУ”Иван Вазов”, с класен ръководител Веселина Мирянова, получиха грамота и торта за първо място.
Грамоти и компютърни аксесоари извоюваха като първенци и:
Даяна Емилова Делкова – 6б клас
Драгомир Иванов Митев – 6а клас
Марио Христов Георгиев – 6а клас