Home Section for students Учебна 2020 - 2021 год.

Учебна 2020 - 2021 год.

Стратегия за развитие на СУ"Иван Вазов" - 2020 - 2024 год.

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов", гр.Сопот

Училищен учебен план

Форми на обучение

Годишен план за дейността на СУ"Иван Вазов" за учебната 2020/2021 год.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021

План за дейности по превенция на отпането на ученици от училище

Правилник за вътрешния трудов ред

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 год. в условията на Ковид-19

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

Инструктажи за работа в условията на Ковид-19

Алгоритъм на прилагане на мерките по отношение на прилагане на карантината в условията на пандемия от Ковид-19 през учебната 2020/2021 год.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/

План за действие 2021 за БДП на СУ"Иван Вазов", гр.Сопот Секторна стратегия за БДП /2021-2030/ Национална стратегия за БДП в Република България 2021 - 2030 г.; План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г.;

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Необходими документи за обучение от разстояние в електронна среда Недков 446
2 Учебници и учебни помагала Недков 467
3 Съобщение за поверителност на личните данни Недков 469
4 Препратка към електронен дневник Недков 494
5 Контакти Недков 497
6 Етичен кодекс на образователната общност Недков 496
7 Дневен режим Недков 468
8 Информация и мерки във връзка с COVID-19 Недков 603
9 Свободни места за ученици към дата 06.10.2020 год. Недков 1512
10 Справяне с училищния тормоз Недков 1369
11 Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците Недков 1367
12 Утвърден бюджет и отчети за изпълнението му Недков 594
13 Състав и дейност на обществения съвет Недков 560
14 Графици и дежурства за първи учебен срок Недков 1502
15 Седмично разписание I-ри срок Недков 2589
16 Стипендии за I-ви срок на учебната 2020/21 - критерии и документи Недков 2209