Начало Учебна 2019/20 год.

Учебна 2019 - 2020 год.

Съобщение за поверителност на личните данни

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов", гр.Сопот

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на СУ"Иван Вазов" - 2016 - 2020 год.

Етичен кодекс на образователната общност

Правилник за наблюдение, установявани и докладване към Етичния кодекс на образователната общност


 

 


 

 

1 Мерки за повишаване качеството на образованието 2019/2020 год. Недков 30
2 Свободни места за ученици към дата 02.10.2019 год. Недков 38
3 Справяне с училищния тормоз Недков 45
4 Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците Недков 46
5 Превенция на отпадането на ученици от училище Недков 48
6 Отчет на бюджета Недков 496
7 Обществен съвет Недков 1147
8 Графици и дежурства за първи учебен срок Недков 45
9 Седмично разписание I-ри срок Недков 1123
10 Стипендии за II-ри срок на учебната 2018/19 - критерии и документи Недков 1130