Презентация за златното сечение, представена от учениците ни в Румъния Печат

Презентацията