Участие в състезание "Защита при БАК" Пловдив 2007 Print