Преглед на мажоретните състави - 02.03.2008 год. Печат