Кръгла маса "Път през годините" - 20.05.2008 Печат