Щафета по улици, носещи имената на Вазови герои Печат