Графици и дежурства за първи учебен срок Печат
Написано от Недков   
Четвъртък, 30 Октомври 2014 00:00

Дежурни учители - първи учебен срок

График за провеждане на допълнителна работа с учениците от ПИГ(V-VIII клас) - първи учебен срок

График за провеждане на допълнителна работа с учениците от ПИГ(І-ІV клас) - първи учебен срок

График консултации(V-VIII клас) за първи учебен срок

График консултации(І-ІV клас) - първи учебен срок

Дежурства на учителите съгласно  чл.49, ал.2 от Правилника на училището

График за провеждане СИП

График за провеждане на допълнителен час по ФВС

 

 

 

 

 

 

Последно променен на Събота, 17 Октомври 2015 11:10