Home

Актуално
Открит урок по математика PDF Print
Wednesday, 23 November 2022 14:16

Госпожа Гергана Стоенчева представи пред учителите от ПЕКК Природни и математически науки обобщителен урок „Цели изрази“ в VIIВ клас. Направи въведение с презентация със задачи с формули за съкратено умножение и даде забавни задачи за решаване. Учениците показаха знания и умения за използване тъждествени преобразувания за рационално пресмятане на числови изрази, познаване на формулите за съкратено умножение и умение да ги прилагат при тъждествени преобразувания на израз, да преобразуват произведение в многочлен и да доказват тъждества.

 
Калиграфска работилница PDF Print
Monday, 21 November 2022 12:19

Госпожа Анна Юнакова, учител по изобразително изкуство в СУ „Иван Вазов“ – Сопот, участва в тридневно обучение в комплекс „Старинно Карлово“ и получи сертификат от ръководителя на калиграфите от ВТУ доц. Пенев за успешно преминат курс по калиграфия. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, по програма “Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”. Целта е да се изгради устойчива и трайна образователна основа за запазване и прилагане на автентични художествени елементи от родната писменост и краснопис. Идеята е да се възродят и популяризират традициите на калиграфското изкуство и придобитите от учителите умения да бъдат предадени на техните възпитаници.

В последния ден на проекта СУ „Иван Вазов“-Сопот бе домакин на детска работилница. В рамките на два учебни часа по изобразително изкуство ученици от VA и VБ клас се обучаваха в техники, запознаха се с основните калиграфски инструменти и се научиха как с помощта само на два молива могат да направят първа стъпка в изкуството на красивото писане и изписаха имената си. Предстои да продължат усъвършенстване на калиграфската техника. Децата останаха запленени от магията на калиграфското изкуство, не искаха работилницата да приключи и се мотивираха да участват в националния детски калиграфски конкурс.

Директорът на училището Госпожа Ралица Донинска, благодари на преподавателския екип от ВТУ"Св.св.Кирил и Методий" доцент Пеньо Пенев, асистент Радимира Йорданова, асистент Симеон Желев и изрази готовност за нови съвместни инициативи. .

 
In the realm of books PDF Print
Friday, 18 November 2022 14:05

On the occasion of the “Week of Reading” in the "Sunny Childhood" kindergarten, the children from the IV group visited the library in the "Ivan Vazov" Secondary School - Sopot. Mrs. Tsilkova, a school librarian, presented the library as a place for reading, a place for learning and a place for creative performances. She read them the book "The Broomstick" with a "kind and good witch" who is usually bad and scary in other fairy tales. The school's director Mrs. Doninska took part in the reading, reading favorite moments from "The Adventures of the Moths".

The children showed interest in the encyclopedias and books from the Enchantment series of the Egmont publishing house. They willingly sang, recited and presented wonderful drawings. They are now a collective reader of the library and borrowed "Youth Stone", nominated in the "Discoverers" section of the "Magic Pearl 2022" National Award. We expect on the next visit that they will show how they coped with the challenge from the last pages of the book.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>