Начало Средищно училище Проекти Проект "Включващо обучение"

Проект "Включващо обучение" ПДФ Печат
Написано от Недков   
Четвъртък, 21 Март 2013 11:31

През настоящата учебна година СОУ“Иван Вазов“, гр.Сопот работи по Проект "Включващо обучение", който се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма "Развитие  на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Включените в проекта училища са пилотни, а принципът на включване е по три учебни заведения от 28-те области на страната. За област Пловдив това: са ОУ „Петко Каравелов”, гр. Асеновград, общ. Асеновград; СОУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив, общ. Пловдив и СОУ „Иван Вазов”, гр. Сопот, общ. Сопот.

Общата стойност на проекта е 10 000 000 лв, а целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.

За времето на действие на проекта - до 2014 година трябва да се осигурят условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо; трябва да се сформира училищен екип от специалисти; включено е обучение на психолозите за изготвяне на рамка на образователна програма; оборудване на кабинети за обучение и възпитание на учениците със специални образователни потребности.

За времето от началото на проекта в СОУ“Иван Вазов“ са назначени част от специалистите в училищния екип. Това са двама ресурсни учители: Йорданка Недкова, Мария Лучева и Петя Бончева- психолог. Те се грижат за 17 ученици от трети до осми клас. На тяхно разположение са два кабинета, оборудвани от програмата по европейски стандарти и изисквания. Предстои допълване на екипа с логопед, социален работник и други специалисти съобразно потребностите на учениците.

Снимки от дейността по проекта

Последно променен на Четвъртък, 21 Март 2013 11:36