Home Средищно училище Teacher section Проекти Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" PDF Print E-mail
Written by Недков   
Wednesday, 26 June 2019 05:48

Проект BG05M2OP001-2.11-0001 "Подкрепа за успех"

График на допълнителното обучение по групи от м.Юни до м.Септември в СУ"Иван Вазов"

Last Updated on Wednesday, 26 June 2019 06:38